Ze względów ekonomicznych i praktycznych (cena, duża masa, duża pojemność wodna) grzejniki ożebrowane starej generacji (fi 76,1) zastępowano grzejnikami nowej generacji wg normy branżowej BN-80/8864-54

Oznaczenia: Gż1-1, Gż1-2, Gż1-3, Gż1-4, Gż2-2, Gż2-3

Parametry:
– średnica rury rdzeniowej fi 42,4 x 2,9
– średnica zewnętrzna z ożebrowaniem 98 mm
– masa 1mb bez wody 6,1 kg
– masa 1mb z wodą 7,2 kg
– pojemność wodna 1mb 1,09 l

Wykończenie powierzchni:
– malowanie podkładem ftalowym kolor jasny szary
– malowanie proszkowe wg RAL
– malowanie farbami specjalistycznymi

Zalety:
– mniejsza masa własna
– mniejsza pojemność wodna
– niższa cena
– użytkowanie ponad 20 lat
– możliwość obciążania wysokimi parametrami

 

Grzejnik nowej generacji